Toewijzingscriteria huurwoning

Kom ik in aanmerking?

Er zijn een aantal toewijzingscriteria waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor een huurwoning.
Zo dient je bruto maandinkomen 4 keer de maandhuur te bepalen (3,5 keer is bespreekbaar). Het inkomen van je eventuele partner telt voor 50% mee.
Wanneer jullie beide een AOW uitkering ontvangen, worden beide inkomens volledig meegeteld.
Daarnaast is het van belang dat je beschikt over een arbeidscontract met een minimale duur van één jaar (geen nul uren contract).

Benodigde documentatie en toetsing

Voordat wij een woning gaan verhuren, doen wij onderzoek naar je financiële achtergrond.
Daarvoor hebben wij een aantal gegevens en documenten van jou en je eventuele partner nodig.

Klik hier voor meer informatie over de toewijzingscriteria.

Jenirode vastgoed